Verdronken Zwarte Polder

Verdronken Zwarte Polder

Dit sluftergebied is in 1802 ontstaan als gevolg van een dijkdoorbraak, waarbij de in 1623 aangelegde Zwarte Polder overstroomde. Het verloren gegane land is sindsdien nooit meer helemaal opnieuw ingepolderd. In de afgelopen twee eeuwen heeft het gebied zich kunnen ontwikkelen tot een bijzonder gebied. Het in- en uitstromende zeewater vormde geulen in de voormalige akkers en zette klei en slib af. Hier is een hoog opgewassen schor ontstaan. De wind zorgde ervoor dat de resterende stukken dijk overstoven werden door zand zodat er duinen ontwikkelden, die het gebied aan de zeezijde begrenzen. Op de plaats waar in het verleden de dijkdoorbraak plaatsvond, is er nog een opening in de duinenrij. Door deze opening kan de zee nog steeds het gebied binnendringen. Met water en wind worden jaarlijks vele kubieke meters zand in het gebied gedeponeerd. Het schor hoogt hierdoor in snel tempo op, en dat leidt er weer toe dat het gebied nog maar spaarzaam wordt overstroomd. Een geleidelijke verzoeting van het gebied is het gevolg.

Read More

Het Zwin

Het Zwin

Het Zwin is ontstaan rond het begin van onze jaartelling, toen zich als gevolg van een rijzing van de zeespiegel doorbraken voordeden in de duinenrij langs de Noordzeekust. Als gevolg van deze doorbraken schuurden zich in het achterland diepe geulen uit. De in die tijd ontstane Zwingeul breidde zich aanzienlijk uit in de twaalfde eeuw, toen er opnieuw grote overstromingen optraden. In het achterland ontstond een wijdvertakt geulenstelsel, waardoor steden als Damme en Brugge bereikbaar werden voor de scheepvaart.

Read More

Museumcafé het Koekoeksnest

Museumcafé het Koekoeksnest 

Verscholen achter de St. Jansdijk te Nieuwvliet ligt een kleine monumentale boerderij met 2 schuren en een varkenshok. Aan de buitenkant is het nauwelijks te zien, maar hier bevindt zich één van de meest unieke horecagelegenheden die Nederland kent. Het Koekoeksnest. Het is niet zomaar een café of museum: het is een museumcafé dat bekend staat om zijn ongeëvenaarde ambiance en de uitroep: “je komt ogen tekort” is aldaar, dan ook een van de meest gehoorde.

Read More

Haaientanden

Haaientanden

Cadzand en Nieuwvliet zijn bekend om hun haaientanden. Deze zijn hier met het blote oog, gewoon langs het strand te vinden. Ze zijn de vorige eeuw vrijgekomen door het verschuiven van de aardlagen en door de februari-storm van 1953. Ook door het opspuiten van zand uit zee om de duinen te versterken, zijn veel haaientanden op het strand terechtgekomen. Daardoor zijn Cadzand en Nieuwvliet dé plek om haaientanden te zoeken.

Read More